சமீபகால விவாதங்கள்

S.ஸ்ரீதர், ஆசிரியர் பயிற்றுனர், காட்பாடி.

கணித வகுப்பில் பகா எண்கள் (Prime...

ஆக்கியோர் Sridhar | ஆக 23, 2013

S. ஸ்ரீதர், ஆசிரியர் பயிற்றுநர், காட்பாடி.
சதுரங்கத்தில் பல கணித கோட்பாடுகளும்...

ஆக்கியோர் Sridhar | ஆக 21, 2013

எனது பள்ளியில் நிறைய தடைகள் உள்ளது, உதாரணமாக: ஆசிரியர் பற்றாக்குறை; எனது பள்ளையில் 100...

ஆக்கியோர் Krithika | ஆக 13, 2013

மார்ச் 14-ம் தேதி-  ‘பை’ - pi - நாள் - என்று கொண்டாடப்படுகிறது. அதாவது கணிதத்தின் ‘பை’ என்ற...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஏப் 02, 2013

தமிழ் நாடு அரசாங்கத்தின் பள்ளிக் கல்வி ஆணையம் 29-ம் தேதி ஜூன் மாதம் 2012 அன்று பிறப்பித்த ...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | செப் 01, 2012

 மாணவர்களைத் தண்டிக்கும் பழக்கத்தை பள்ளிகளிலிருந்து ஒழிக்கலாமா?

 

 

 

...
ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஆக 31, 2012

ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான பாடங்களை உலகக்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஆக 31, 2012

மாணவர்களின் கல்வித் தேவைகளை ஆசிரியர் எவ்வாறு பூர்த்தி செய்கிறார்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஆக 31, 2012

பக்கங்கள்