ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு

19182 registered users
7449 resources
கேரளாவிற்கு ஒரு பயணம்விளக்கப் பாடங்கள் | By Sriparna Tamhane | ஐன 13, 2015  | சமூகப் பாடங்கள் | 1 Like

தேர்வும் மதிப்பீடுதலும் குழந்தைகளுக்கும், ஆசிரியர்களாகிய உங்களுக்கும் சுவாரசியமாக இல்லாமலும், மந்தமானதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று யார் கூறினார்கள்?

செய்தித்தாள்- ஒரு கற்றல்-கற்பித்தல் கருவிவிளக்கப் பாடங்கள் | By Sriparna Tamhane | டிச 16, 2014  | சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், மொழி, கணிதம், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள், மற்றவைகள் | 0 Likes

செய்தித்தாளை, வகுப்பறையில் கற்றல்-கற்பித்தல் கருவியாக எவ்வாறெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் என ஆசிரியர் ஶ்ரீபர்னா, இந்த பவர்பாயிண்ட்(powerpoint) நிகழ்வுக்காட்சி மூலம் தனது கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

கவனச் சிதைவைக் கையாளுதல்கட்டுரை | By Manaswini Sridhar | நவ 30, 2014  | மற்றவைகள் | 0 Likes

ஆசிரியர்கள்,  நீங்கள் மாணவர்கள் கவனக் சிதைவடைந்தார்களா என்பதைக் காண அடிக்கடி வகுப்பறையை சுற்றி வர வேண்டும். அறிவார்ந்த மாணவர்களும், பத்து நிமிடத்திற்கு மேல் அவர்களால் கவனம் செலுத்த முடியாது.

கூச்சத்தை அகற்றுதல்கட்டுரை | By Manaswini Sridhar | நவ 30, 2014  | மற்றவைகள் | 1 Like

கூச்சப்படும் மாணவர்களை மனம் திறந்து பேசவைப்பது ஆசிரியர்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனை ஆகும்.

குழந்தைகள் மீது செலுத்தும் அக்கறை-பாகம்-1ஊடக வகை | By Common Resources | ஜூன் 10, 2014  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

குழந்தைகள் மீது செலுத்தும் அக்கறை குறித்து ஆசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

குழந்தைகள் மீது செலுத்தும் அக்கறை-பாகம்-2ஊடக வகை | By Common Resources | ஜூன் 10, 2014  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

குழந்தைகள் மீது செலுத்தும் அக்கறை குறித்து ஆசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

பள்ளியின் அடிப்படை தேவைகள் :பாகம்-2ஊடக வகை | By Common Resources | ஜூன் 05, 2014  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

பள்ளியின் அடிப்படை தேவைகள் குறித்து ஆசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துகொள்கிறார்.

பக்கங்கள்

ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு