ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு

19182 registered users
7449 resources
ஆசிரியர்கள்-மாணவ மணிகள்-நட்புணர்வுகட்டுரை | By Thisaimaani | நவ 27, 2013  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

"குழந்தைகளின் மேன்மையான இருதயத்தை புண்படுத்துவது, கவனமற்ற வார்த்தைகளால் அல்லது செயலால் காயப்படுத்துவது போன்றவற்றிற்கு மாறாக அவர்களின் வளர்ச்சியை வேகப்படுத்தி, முடுக்கி விடுவதுதான் ஆசிரியராகிய நான்

நுண்கலை-மானவர்களின் ஆளுமை வளர்ச்சி அனுபவம்கட்டுரை | By Thisaimaani | நவ 27, 2013  | கலைகள் | 1 Like

"பொதுவாக நுண்கலை வகுப்பு என்றால் ஓவியச் சுவடி(drawing note) , மெழுகு வண்ணம்(wax crayon), நீர்வண்ணம் (water color) மற்றும் களிமண்(clay) போன்ற பயிற்சிப் பொருட்களையே மாணவர்கள் பயன்படுத்துவர்.

"திசைமானி" (டிசம்பர்-2014)E-Book | By Thisaimaani | பிப் 04, 2015  | கலைகள், சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், மொழி, கணிதம், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

"திசைமானி" என்ற இதழ் புதுச்சேரி ஆசிரியர்களுக்காக பிரசுரிக்கப்பட்டது.

"திசைமானி"(2-2015)E-Book | By Thisaimaani | பிப் 12, 2015  | கலைகள், சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, மொழி, கணிதம், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

"திசைமானி" என்ற இதழ் புதுச்சேரி ஆசிரியர்களுக்காக பிரசுரிக்கப்பட்டது.

பள்ளியில் நூலகத்தின் பங்குகட்டுரை | By Thisaimaani | பிப் 17, 2015  | மொழி, சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

நூலகத்திலுள்ள பல் வேறு வகையான புத்தகங்களை வாசிப்பதன் மூலம் குழந்தைகள் கற்றல் மேன்பட தான் மேற்கொண்ட முயற்சிகளை இக்கட்டுரை மூலம் விளக்கியுள்ளார் ஆசிரியர்

கற்றல் கற்பித்தலை மகிழ்ச்சியாக்கும் துணைக்கருவிகட்டுரை | By Thisaimaani | பிப் 18, 2015  | விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, கணிதம், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

"கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் உயிரோட்டமுடையதாகவும், மகிச்சியாகவும், இருக்கும் பொழுது கற்றல் முழுமையடைகின்றது.

இந்தியாவின் முதல் பெண் ஆசிரியர்கட்டுரை | By Virtulcommunity, Common Resources | மார் 10, 2015  | சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

இந்திய தேசத்தின் சாதிய ஒடுக்குமுறைக்கும், இதர சமூகக் கொடுமைகளுக்கும் எதிராகப் போராடியவர்களுள், சாவித்ரிபாய் ஃபுலே (1831-1897) என்

பக்கங்கள்

ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு