ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு

19182 registered users
7449 resources
திசைமானி(பயணம்-4)E-Book | By Thisaimaani | மார் 25, 2014  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 1 Like

"திசைமானி" என்ற இதழ் புதுச்சேரி ஆசிரியர்களுக்காக பிரசுரிக்கப்பட்டது.

ஆடு பாடு பாவையோடுகட்டுரை | By Thisaimaani | பிப் 19, 2014  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

புதுச்சேரியின் ஆசிரிரியர்களான சோமசுந்தரம் மற்றும் அமுதன் ஆகியோர், பொம்மலாட்டத்தின் தங்கள் அனுபவங்களை இக்கட்டுரை மூலம் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர்.

கூட்டலும் அதன் அமைப்புகளும்கட்டுரை | By Thisaimaani | ஐன 20, 2014  | கணிதம் | 1 Like

கூட்டலிலுள்ள "ஒன்று சேர்த்துக் கூட்டல்" முறை மற்றும் "பெருக செய்யும் கூட்டல்" முறையைப் பற்றி இக்கட்டுரையில் நமக்கு விளக்கியவர் ஆசிரியர் விசாகன், அரசு பள்ளி, கோபாலன் கடை, புதுச்சேரி.

தனித்தன்மைகட்டுரை | By Thisaimaani | ஐன 20, 2014  | கலைகள் | 1 Like

 ஓவிய வகுப்பு என்றாலே மாணவர்களின் சுதந்திரமான வெளிப்பாட்டிற்கு வழிவகுக்கும் இடம்.

திசைமானி-பயணம்-3E-Book | By Thisaimaani | ஐன 20, 2014  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

"திசைமானி" என்ற இதழ் புதுச்சேரி ஆசிரியர்களுக்காக பிரசுரிக்கப்பட்டது.

திசைமானி-1E-Book | By Thisaimaani | செப் 20, 2013  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

பள்ளிகளின் கல்வித்தரமும், உன்னதமான தேச வளர்ச்சியின் பங்கும் இன்று பெரும் விவாதத்திற்குரிய ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.

ஓவிய ஆசிரியரின் திட்டமிடுதலும், மாணவர்களின் கற்பனைத் திறன் வளர்ச்சியும்கட்டுரை | By Thisaimaani | செப் 27, 2013  | கலைகள் | 0 Likes

நுண்கலையை ஒரு பாடமாகவே கையாளும் ஆசிரியர்கள், கலை நுணுக்கங்களை மட்டும் கற்பிப்பது என்பதை மட்டும் நோக்கமாகக் கொண்டில்லாமல், மாணவர்களின் வாழவியல் கல்வியாகவும் அமையும் வகையில் வகுப்பில் பல்வேறு செயல்கள

பக்கங்கள்

ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு