ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு

19182 registered users
7449 resources
ஆசிரியர்கள் அன்றும்... இன்றும்... என்றும்!கட்டுரை | By Common Resources | ஏப் 29, 2015  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

குழந்தைகளின் கல்வி மீது அக்கறையுடன் இருக்கும் ஆசிரியராய் இருந்து பணியில் ஓய்வு பெற்றவர். இருப்பினும் கல்விக்காக மக்களிடையே எழுத்து மூலமாக விழிப்புணர்ச்சி எற்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறார், ஆசிரியர்.

நாடகமும் ஆளுமை வளர்ச்சியும்ஊடக வகை | By Tamil Editor | நவ 13, 2013  | கலைகள் | 0 Likes

அடையாளங்காணுதலும், தங்களை வேரொருவராக பாவனை செய்வதும் நாடக்கத்தின் அம்சமாகும்.

ஒருங்கிணைந்த கற்றல்ஊடக வகை | By Tamil Editor | நவ 13, 2013  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

கை தனியாக கால் தனியாக தலை தனியாக இருந்தால் பயனில்லை. அனைத்தும் ஒன்றோடொன்று இணைந்து உடலாக இருந்தால் தான் பயன்படும். அது போல, பாடங்களும் ஒன்றோடொன்று இணைந்திருத்தல் வேண்டும்.

உள்ளடக்கிய ஆக்க நாடகம்ஊடக வகை | By Tamil Editor | நவ 13, 2013  | கலைகள் | 0 Likes

குழந்தைகளிடையே படைப்பாற்றலை எவ்வாறு வளர்ப்பது என்பதையும் அனைத்துக் குழந்தைகளையும் எவ்வாறு நாடகத்தில் உள்ளடக்குவது என்பதையும் தனது அனுபவம் மூலம் இக்காணொளிக் காட்சியில் விளக்கிக் கூறியுள்ளார் குழந்தை

குழந்தைகளின் படைப்பாற்றலும் வெளிப்பாடுகளும்ஊடக வகை | By Tamil Editor | நவ 13, 2013  | கலைகள் | 0 Likes

"குழந்தைகளின் திறமைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் நாம், அவர்களுடைய வெளிப்பாடுகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். திறமைகள் திறமைகளாகவே இருந்தால் அர்த்தமில்லாமல் போய்விடும்.

திசைமானி-ஆகஸ்டு- இரண்டாயிரத்து பதிநான்கு-இதழ்E-Book | By Thisaimaani | ஆக 22, 2014  | கலைகள், சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, மொழி, கணிதம், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 2 Likes

"திசைமானி" என்ற இதழ் புதுச்சேரி ஆசிரியர்களுக்காக பிரசுரிக்கப்பட்டது.

திசைமானி ஜூன் மாதம்E-Book | By Thisaimaani | ஜூலை 08, 2014  | கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

"திசைமானி" என்ற இதழ் புதுச்சேரி ஆசிரியர்களுக்காக பிரசுரிக்கப்பட்டது.

பக்கங்கள்

ஆசிரியர்கள் மேம்பாடு