தொப்பி

வெயில் காலத்தில் தொப்பியணிய விருப்பமா? வேறு யாருக்கெல்லாம் தொப்பியணிய பிடிக்குமென்று இந்த அழகான புத்தகத்திலிருந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

நிலாவும் தொப்பியும் என்ற மின் நூல் பிரதாம் புக்ஸ் வெளியீடு. - எழுதியவர்: நோனி - வரை படம்: ஏஞ்ஜி & உபேஷ் - தமிழாக்கம்: எஸ். ஜெயராமன். 

இது ஒரு தமாஷான சிறுவர்களுக்குப் பிடித்த சிறுகதை. மொழியைக் கற்க இது ஒரு பலகனி. படங்கள் குழந்தைகளைக் கவர்ந்து இழுக்கும். 

 

 

18448 registered users
7204 resources