சுற்றுச் சூழல் அறிவியல்

பலவகையான மரங்கள் - அவைகள் நகரங்களில் இருப்பினும் - அவைகளைக் காண்பித்து இயற்கையைப் பற்றிய அறிவை மாணவர்கள் பெற ஆசிரியர் உதவி புரியலாம். மரங்கள் மற்றும் செடிகளைப் பற்றி அறிதலிருந்து, பறவைகளைப் பற்றியும் தெரிந்து கொள்வது அதன் முயற்சியாக அதை நோக்கி ஒரு படி எடுத்து வைப்பதற்குச் சமமாகும். குழந்தைகள் வகுப்பறையை விட்டு வெளியே செல்வதை மிகவும் விரும்புவார்கள். இந்தச் செயல் தினசரி நடவடிக்கையிலிருந்து மாறுபட்டு இருப்பதால், அது அவர்களை உற்சாகமடையச் செய்யும்.  

 

மழைமானி என்பது வானியல் மற்றும் நீரியல்  ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்தும் ஒரு வகைக் கருவி. அந்தக் கருவி மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில்  சேகரிக்கப்பட்ட நீரை அளந்து, பெய்த மழையை அவர்கள் கணிப்பார்கள். இது பனிப் பொழிவை அளந்து  கணிப்பதிலிருந்து மாறுபட்டது. பனிப் பொழிவின் அளவைக் கணிக்க பனிமானியைப் பயன்படுத்துவார்கள். மழை அல்லது பனி நீரை வைத்து பருவ நிலையை அளக்க முடியும் என்பதை மாணவர்களுக்குக் கற்பிப்பது இந்தப் பயிற்சியின் நோக்கம்.

உலகம் பூராவும் உள்ள பள்ளிகளில் சமூக அறிவியல் என்ற ஒரு பாடம் ஏதோ ஒரு வகையில் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது. சில சமயங்களில், அந்தப் பாடம் இந்தியாவில் உள்ள இன்றைய ஆரம்ப்பப் பளிகளில் சுற்றுச் சூழல் என்ற பெயரைப் பெற்றுள்ளது. சில சமயங்களில் அந்தப் பாடம் தனியான பாடங்களாக – அதாவது வரலாறு, புவியியல், குடிமையியல் என்பனவாகவோ அல்லது பல நாடுகளில் தற்கால குடியுரிமை கல்வி என்ற பாடமாகவோ அல்லது இந்தியாவில் செயல்படும் சமூக மற்றும் அரசியல் வாழ்வு என்ற பாடமாகவோ நடுத்தரப்பள்ளி வரை இடம் பெற்றுள்ளது.

பள்ளியில் சமூக அறிவியலைக் கற்பிப்பதில் உள்ள குறைபாடுகள் அதன் மதிப்பிடும் முறையில் காணப்படுகிறது. பெயர்கள்-தேதிகள், ஒரு வரலாற்றுக்  காலத்தில் வாழ்ந்த பிரபலமானவர்கள், ஒரு சம்பவம் நடந்ததற்கான காரணங்கள், நடந்த சம்பவத்தில் உள்ள நிகழ்வுகள், நிகழ்வுகளின் முடிவுகள் ஆகிய அனைத்தும் பாடப் புத்தகத்தில் பட்டியலிடப்பட்டு அவைகளை நினைவு படுத்திச் சொல்லும் மாணவர்களின் திறமைகளைச் சோதிக்கும் ஒரு மதிப்பீடாகவே தற்போதைய மதிப்பிடும் முறைகள் அமைகின்றன.

ஒலிம்பிக், எப்.ஐ.எப்.ஏ, அல்லது ஐ.பி.எல். கூட, புவியிலைக் கற்பிக்க கடவுள் காட்டும் வழி என்று சிலசமயங்களில் நான் நினைப்பதுண்டு.

“பயன்படும் அனைத்தையும் கூட்ட முடியாது. கூட்டமுடிந்த அனைத்தும் பயன்படுபவைகள் அல்ல.”  – ஆல்பர்ட் ஈன்ஸ்டின்.

ஒரு அனுபவம்

3-ம் தேதி டிசம்பர் மாதம் 1971-ஆம் ஆண்டு வெள்ளிக்கிழமை அன்று, பாகிஸ்தானின் ஆகாய விமானப்படை விமானங்கள் இந்திய ஆகாய எல்லையை மீறிய அந்தச் செயல் இந்தியாவிற்கும், பாகிஸ்தானுக்கும் ஏற்பட்ட ஒரு முழு யுத்தத்திற்கு வித்தாகிவிட்டது. அதற்கு அடுத்த நாளான 4-ம் தேதி சனிக்கிழமை அன்று, பங்களூரில் உள்ள நேஷனல் உயர்நிலைப் பள்ளியின்  8-ம் வகுப்பு B – பிரிவு சமூக அறிவியல் ஆசிரியர் திரு. நரசன்னா காலையில் எங்களது முதல் பிரிவு பாடம் நடத்த வகுப்பில் உள்ளே நுழைந்தார்.

நமது பள்ளிப் படிப்பு முறை ஒரு சரியான விடை, ஒரு சரியான வழி, உலகத்தைப் பார்ப்பதில் ஒரே வழி என்ற விதத்தில் குழந்தைகளை கட்டுப்பாடுத்தும் விதமாக ஏன் இருக்கிறது?” என்ற

பல இடங்களுக்குச் சுற்றுலாச் செல்லல், ஓய்வாக சாய்வு நாற்காலியில் இருந்து கொண்டு அரசியல் மற்றும் பிரபலமான அல்லது சாதாரண மக்களைப் பற்றிக் கதைகள் பேசுவது – இவைகள் அனைத்தும் இந்தியாவில் வாழும் சாதாரணமக்கள் – ஏன், உலகத்தில் எந்த மூலையில் வாழும் மக்கள் - மேற்கொள்ளும் வேலையில்லாப் பொழுது போக்குபவர்கள் பேசும் முக்கிய தலைப்பாக இருக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்குமா? இருக்காது என்று தான் நான் நினைக்கிறேன். நீங்கள் எந்த சுற்றுலாக்களை ஏற்பாடு செய்பவர்களைக் கேட்டுப் பாருங்கள். அவர்கள் என் கருத்தை உறுதி செய்வார்கள். நமது உள்ளூர் சுற்றுலாத் தொழில் வளர்வது இதனால் தான்.

சமூக அறிவியலா அல்லது சமூகப் பாடங்களா?

பக்கங்கள்

19181 registered users
7449 resources