ஸ்ரீபார்த்த சாரதி கோயில் - திருவல்லிக்கேணி

Image: 
ImageType: 
Photograph
Color: 
Color
17900 registered users
6744 resources