22 வது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநில மாநாடு-2014

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் ஒருங்கிணைத்து, தேசிய அறிவியல் தொழில்நுட்ப பரிமாற்றக்குழு, அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை, மத்திய அரசு, புது தில்லி உருவாக்கி உதவி செய்து, மௌண்ட் சீயோன் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்பக் கல்லூரி மாநட்டை இணைந்து ஒருங்கிணைக்கும் 22 வது தேசிய குழந்தைகள் அறிவியல் மாநில மாநாடு-2014, புதுக்கோடையில் நடைபெற உள்ளது.

தொடர்புக்கு:

தே.சுந்தர்

மாநிலச் செயலாளர் / மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் (கல்வி உபகுழு)

தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம்

Date: 
ஞாயிறு, டிசம்பர் 7, 2014 - 4:00pm
Venue: 
புதுக்கோட்டை புதுக்கோட்டை
இந்தியா
Phone: 9488011128
18782 registered users
7333 resources