மதிப்பிடுதல்

By editor_ta | ஏப் 9, 2015

தேர்வுகள் என்பது எதற்காக? யாருக்காக? குழந்தைகள் கற்கும் திறனை மதிப்பிடுவதற்காகவா? அல்லது ஆசிரியர்களாகிய நாம் நமது கற்பிக்கும் முறையை மாற்றிக்கொள்ளவா? தங்களுடைய கருத்துக்களை இங்கு பதிவு செய்யுங்கள் .

19181 registered users
7451 resources