வகுப்பறை வளங்கள்

19182 registered users
7449 resources
கையால் செய்யப்பட்ட கணித கருவி: கோணமானிபாடப் பயிற்சிகள் | By Azim Premji Foundation |  ஜூன் 18, 2015 கணிதம் | 0 Likes

துண்டு காகிதத்தை மடித்து தடத்தை ஏற்படுத்தினால், நேர் கோடுகளை உருவாக்கலாம். அச்செயல், கோடுகளுக்கும் கோணங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை கண்டுபிடித்து, தெளிவுப்படுத்திக்காட்டுவதற்கான, ஒரு சுவாரசியமான வழியாகும்.

ஆரம்ப நிலையிலேயே ஆய்வுத் திறனையும், வாழ்க்கை திறன்களையும் வளர்க்க வழிசெய்தல்பாடப் பயிற்சிகள் | By Manaswini Sridhar |  ஜூன் 15, 2015 கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல், மற்றவைகள் | 0 Likes

குழந்தைகளுக்கு, வாழ்நாள் முழுதும் அவர்களை வழிநடத்தும் வாழ்க்கை திறன்களையும், ஆய்வுத் திறனையும், ஆரம்ப நிலையிலேயே எவ்வாறு கற்பிக்கலாம்?

உனது பள்ளியை வரைபடமாக்குபாடப் பயிற்சிகள் | By junykwilfred |  ஜூன் 03, 2015 கலைகள், சமூகப் பாடங்கள் | 0 Likes

வரைபடங்கள் எல்லாம் மாயாஜாலங்கள்! வரைபடத்தை கையில் வைத்திருந்தால் உலகத்தையே வைத்திருப்பதுபோல் ஆகும்.

குட்டி சமையல்காரர்களுக்கான சவால்கள்பாடப் பயிற்சிகள் | By ananya.ramgopal |  மே 28, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

மக்கள் என்னென்ன உண்கின்றனர் என்பதை பார்த்து, அவ்வுணவிலுள்ள பொருட்கள் பற்றியும், அவ்வுணவு மனித உடம்பில் என்னென்ன பயன்களை ஏற்படுத்தும் என்பதையும் அறிந்துகொள்ள உதவும், இது ஒரு புத்துணர்ச்சிமிகுந்த, வேடிக்கையான செயல்பாடாகும்.

வியக்கத்தக்க தீவுகள்ஊடக வகை | By Vigyan Prasar |  மே 27, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes
தீவுகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன? தீவுகளின் வகைகள் என்னென்ன? இந்தியாவிலுள்ள தீவுகள் என்னென்ன? பவளப்பாறைகளை எவ்வாறு அழிவிலிருந்து காப்பாற்றலாம்? முதலியவற்றை விளக்கியுள்ளது இக்காணொளிக்காட்சி.
ஒற்றுமையின் மரம்ஊடக வகை | By Common Resources |  மே 26, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், மொழி, சமூகப் பாடங்கள் | 0 Likes

Films Division's Ek, Anek aur Ekta made in 1974 had been a trendsetting animation on unity and team work. 

இதழ்களை வாசிக்கும் சின்ன இதழ்கள்ஊடக வகை | By Common Resources |  மே 22, 2015 மொழி | 0 Likes

நாளிதழ்கள், வார இதழ்கள், மாத இதழ்கள், நாள்காட்டியிலுள்ள குறிப்புகள் முதலியவற்றை அனைத்து குழந்தைகளும் வாசிக்க என்ன செய்யலாம் என்பதை இக்காணொளிக்காட்சி மூலம் விளக்கியுள்ளார் ஆசிரியர்.

பக்கங்கள்

வகுப்பறை வளங்கள்