வகுப்பறை வளங்கள்

19182 registered users
7449 resources
நெஞ்சை அள்ளும் தஞ்சைப் பெரிய கோயில்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  செப் 16, 2015 மொழி, சமூகப் பாடங்கள் | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-5, பாடம்-4 ல் உள்ள "நெஞ்சை அள்ளும் தஞ்சைப் பெரிய கோயில்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டத்தை, புதுச்சேரி அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள்  சிலர் சேர்ந்து உருவாக்கியுள்ளனர்.

ABL CLASS ROOM படம் | By ANBAZHAGAN |  ஆக 26, 2015 அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes
place valueஊடக வகை | By Singaraj singh |  ஆக 26, 2015 கணிதம் | 0 Likes

Students learn the basic of place value and face value

பல ஆண்டுகளாக இந்தியக்கொடிகட்டுரை | By Common Resources |  ஆக 14, 2015 சமூகப் பாடங்கள் | 1 Like

 

 

இந்தியக்கொடியின் காலைவரிசை

நீரின்றி அமையாது உலகம்கட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஆக 13, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes

நீரின் பன்புகள் பற்றி குழந்தைகள் அறிய, ஒரு சில செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ள இக்கட்டுரை, "ப

உன் வகுப்பறையின் வரைபடம்கட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஆக 07, 2015 கலைகள், விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

தனது வகுப்பறையை எவ்வாறு வரையலாம் என்பதை குழந்தைகள் அறிய, ஒரு சில செயல்பாடுகளைக் கொண்டு

வண்ணம் பல வண்ணம்கட்டுரை | By Tamil Nadu Science Forum |  ஆக 07, 2015 கலைகள், விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

நிறங்களிடையே உள்ள வேறுபாடுகளையும், எந்த எந்த நிறங்களை எந்தெந்த சதவிகிதத்தில் கலந்தால், எந்தெந்த நிறங்கள் உறுவாகும் என்பதை குழந்தைகள் அறிய, ஒரு சி

பக்கங்கள்

வகுப்பறை வளங்கள்