வகுப்பறை வளங்கள்

19182 registered users
7449 resources
கலை உலகில் கலைவானர்கட்டுரை | By Thisaimaani |  அக் 28, 2015 மொழி, கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-5, பருவம்-2, இயல்-1 ல் உள்ள "கலையுலகில் கலைவானர்" என்ற

உங்கள் குட்டி உலகத்தை உருவாக்குங்கள்பாடப் பயிற்சிகள் | By Common Resources |  அக் 23, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும் | 0 Likes

செடிகள் வளர்ப்பதில், சாகசங்களும், வேடிக்கைகளும் நிறைந்திருக்கும். அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் பொருத்தமான ஒரு உற்சாகமான செயல்பாடு இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

வண்ண வண்ண பூக்கள்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 23, 2015 மொழி | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-1,பருவம்-2,பாடம்-1 ல் உள்ள "வண்ண வண்ண பூக்கள்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டத்தை, புதுச்சேரி அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள்

பெயரடை, வினையடைச்சொற்களை கற்பிப்பதற்கான ஒரு விளையாட்டுபாடப் பயிற்சிகள் | By K.VISWANATH |  செப் 29, 2015 மொழி | 0 Likes

பெயரடைச் சொற்களையும்(பெயர உரிச்சொற்கள்), வினையடைச்சொற்களையும்(வினை உரிச்சொற்கள்) கற்பிக்கவும், கற்பவர்களின் கவன அளவை அதிகரிக்கவும், இச்செயல்பாட்டை பரிந்துரைக்கிறேன்.

கேட்டல், புரிதல், செயல்படுதல்பாடப் பயிற்சிகள் | By K.VISWANATH |  செப் 28, 2015 கலைகள், மொழி, மற்றவைகள் | 0 Likes

நீங்கள், விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில் எவ்வளவு சிறந்தவர்கள்? கொடுக்கப்பட்ட விதிமுறைகளை அடிப்படையாக கொண்டு, சாதாரண விளையாட்டு ஒன்றை விளையாடுவோம்.

கேள்விகளுக்கான சுவர்பாடப் பயிற்சிகள் | By Barani |  செப் 23, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், மற்றவைகள் | 0 Likes

வகுப்பறையில் உரையாடல்கள் நடக்காத வரையிலும், அது சலிப்பையும் ஏற்படுத்தும், உயிரற்றதாகவும் இருக்கும்.

வீடு எங்கேகட்டுரை | By Thisaimaani |  செப் 21, 2015 மொழி, கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-2, பாடம்-6 ல் உள்ள "வீடு எங்கே" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டத்தை, புதுச்சேரி அரசு பள்ளி ஆசிரியர் சுபாஷினி அவர்கள்

பக்கங்கள்

வகுப்பறை வளங்கள்