வகுப்பறை வளங்கள்

19182 registered users
7449 resources
கலை-மொழி சந்தித்தல்செய்முறைத் தாள் | By divya choudary |  நவ 18, 2015 கலைகள், மொழி | 0 Likes

ஒவ்வொரு எழுத்தாக மாற்றி விளையாடும் சொல் விளையாட்டை, இப்பயிற்சித்தாளில் காணலாம். எழுத்துக்களை யோசித்து, மாணவர்கள் அதை வரையவும் வேண்டும்.

இவ்விலங்குகள் எங்கே வாழ்கினறன?செய்முறைத் தாள் | By Rajani Pandey |  நவ 17, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல் | 0 Likes

இந்த பயிற்சித்தாள் குட்டி குழந்தைகளுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதனை ஆங்கிலத்தில் உருவாக்கியவர் ரஜானி பாண்டே அவர்கள். 

மாற்றத்திற்கு ஆற்றிய பணியை மாணவர்கள் கற்றனர்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  நவ 06, 2015 மொழி, கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 1 Like

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-5,பருவம்-2, இயல்-1, பசுவும் கன்றும்

பள்ளியிலே கொண்டாட்டம்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 31, 2015 மொழி | 1 Like

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-3,பருவம்-2, பாடம்-2, பசுவும் கன்றும்

பசுவும் கன்றும்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 29, 2015 மொழி | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-2, பாடம்-1 ல் உள்ள "பசுவும் கன்றும்" என்ற பாடலுக்கான பா

ஒளிமயமான எதிர்காலம்கட்டுரை | By Thisaimaani |  அக் 27, 2015 சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், மொழி | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-4, பருவம்-2, பாடம்-2 ல் உள்ள "ஒளிமயமான எதிர்காலம்" என்ற

நாடிப் பயில்வோம்கட்டுரை | By Thisaimaani |  அக் 28, 2015 மொழி, கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வி, தமிழ், வகுப்பு-2, பருவம்-2, பாடம்-1 ல் உள்ள "நாடிப் பயில்வோம்" என்ற பா

பக்கங்கள்

வகுப்பறை வளங்கள்