வகுப்பறை வளங்கள்

14627 registered users
6132 resources
திசைமானி-அக்டோபர் 2017E-Book | By Thisaimaani |  நவ 20, 2017 கலைகள், சுற்றுச் சூழல் அறிவியல், விளையாட்டு - உடற்பயிற்சி கல்வி, மொழி, கணிதம், அறிவியலும், தொழிலுட்பமும், சமூகப் பாடங்கள், கருத்துக்கள் - நினைவு கூறல் | 0 Likes
மன்னர் மன்னன்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  நவ 08, 2016 மொழி | 1 Like

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-4, பருவம்-3, பாடம்-6லுள்ள "மன்னர் மன்னன்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்.

தமிழின் சிறப்புகள்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 31, 2016 மொழி | 1 Like

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-3, பருவம்-3, பாடம்-6லுள்ள "தமிழின் சிறப்புகள்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்.

உணவுத்திருவிழாபாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 26, 2016 மொழி | 0 Likes

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-5, பருவம்-2, பாடம்-2லுள்ள "உணவுத்திருவிழா" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்.  ஆசிரியர் திரு. இரா.

களப்பயணம் செல்வோம்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 25, 2016 மொழி | 0 Likes

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-5, பருவம்-3, பாடம்-1லுள்ள "களப்பயணம் செல்வோம்" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம்.  ஆசிரியர்கள் திரு. நல். கருணாநிதி மற்றும் திரு.

பழமொழிபாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 20, 2016 மொழி | 0 Likes

இது சமச்சீர் கல்வி, தமிழ் பாடம் , வகுப்பு-4, பருவம்-2, பாடம்-3லுள்ள "பழமொழி" என்ற பாடத்திற்கான பாடத்திட்டம். 

மரபுச் சொற்களை அறிவோம்பாட விளக்க முறை | By Thisaimaani |  அக் 18, 2016 மொழி | 0 Likes

சமச்சீர் கல்வியில் தமிழ் பாடத்தில், வகுப்பு 3 ல், பருவம் 3 ல், பாடம் 5 லுள்ள "மரபுச் சொற்களை அறிவோம்" என்ற பாடத்திற்கான திட்டத்தை நம்மிடம் பகிர்ந்துகொள்கிறார் ஆசிரியர் அமிர்த கௌரி.

பக்கங்கள்

வகுப்பறை வளங்கள்