சமீபகால விவாதங்கள்

அப்பொழுதுதான்
சுதந்திரமான கற்றல்,
புரிதலுடன் கூடிய கற்றல்,
பகுத்தறிவு
...

ஆக்கியோர் Kesavan VENKATESAN | மே 26, 2018

தமிழில் எழுதும் போது நிறைய மாணவர்களிடையே "ன" வா அல்லது "ண" வா(இரண்டு சுழியா அல்லது மூன்று சுழி...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | செப் 06, 2016

பள்ளிக்கல்வித் துறை பத்தாம் வகுப்புக்கும் மற்ற வகுப்புகளுக்கு உள்ளது போல மதிப்பீட்டு முறையை...

ஆக்கியோர் இரத்தின புகழேந்தி | ஐன 18, 2016

வகுப்பறைகளில் குழந்தைகள் பேச வாய்ப்பளிக்கிறோமா? விவாதங்கள் நடைபெறுகிறதா? அத்தகைய விவாதங்களுக்கு...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | அக் 31, 2015

டாக்டர். ஆ.ப.ஜெ.அப்துல் கலாம் அவர்கள், ஆசிரியர்களாகிய நம்மை எவ்வாறு ஈர்த்துள்ளார்? அவர் நம்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஜூலை 30, 2015

மொழியை பாடல்கள் மூலமாகவும், கேட்டல், பேசுதல், படித்தல் மற்றும் எழுத்தல் மூலமாகவும்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஜூன் 24, 2015

கேள்விகளை யார் கேட்பது? ஆசிரியர்களா அல்லது மாணவர்களா? அது சூழலை பொருத்தது அல்லவா. சரி....

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஜூன் 10, 2015

ஆசிரியர்களாகிய நாம் ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன், நாம் மாணவ/மாணவிகளாக இருந்த போது பள்ளியில் கற்ற...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | மே 29, 2015

தேர்வுகள் என்பது எதற்காக? யாருக்காக? குழந்தைகள் கற்கும் திறனை மதிப்பிடுவதற்காகவா? அல்லது...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஏப் 09, 2015

                 

கோவை: தமிழகம் முழுவதும், 2000...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | பிப் 10, 2015

ஆசிரியர்களாகிய நமக்குள் எவ்வளவு பேர், ஆசிரியர்களாகிய நம்மால் வருங்காள சந்ததியினர்கள்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | ஐன 20, 2015

வீட்டுப்பாடம் என்றால் என்ன? வீட்டுப்பாடத்தின் தேவை என்ன? வீட்டுப்பாடம் எவ்வாறெல்லாம் இருக்கலாம்...

ஆக்கியோர் Tamil Editor | டிச 19, 2014

பக்கங்கள்