ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಸ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸಪತ್ರ

ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ 500,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು  viDdಭಗ್ನಾವಶೇಷ, ಅಥವಾ "ಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಕ್"  ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ ಎಂದು  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಗಂಟೆಗೆ  17,500 ಮೈಲಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಒಂದು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು  ಸಾಕಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ. ಚಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
 
ಅಂತರಿಕ್ಷ  ಭಗ್ನಾವಶೇಷ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತರಿಕ್ಷ  ವಾಹನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನವರುಇರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ, ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ಮತ್ತು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ  ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಲಗತ್ತುಗಳುಗಾತ್ರ
antrikss_ksraashiy_bgge_abhyaas_ptr.pdf226.17 KB
18465 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7225 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು