ಕಿಟ್ಟಿಯ ರಟ್ಟಿನ ವಿಮಾನ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 13 mins

ಕಿಟ್ಟಿಯ ರಟ್ಟಿನ ವಿಮಾನ -ಇದೊಂದು ಸರಳ ನೇರ ಹಾಗು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಚಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನದ ಹಾಗು ಪದ್ಧತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿದೆ.ನೀರಸ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತರಂಗದ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲಿಕೆಯು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಅಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಜೈಕುಮಾರ್ ಮರಿಯಪ್ಪ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

akkamahadevi.patil's picture

ಈ ಕಿಟ್ಟಿಯ ರಟ್ಟಿನ ವಿಮಾನ ವಿಡಿಯೋ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೋಧೋರಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಉತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

18804 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7333 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು