ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಯ ಬೊಂಬೆ

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 02 mins

ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು  ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಲಾಗುವ -  ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಂದರ ಗೊಂಬೆ ಮಾಡಬಹುದು.ನಿಮಗೆ   30 ಸೆಂ X 30 ಸೆಂ ಚದರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್  ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

17797 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6717 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು