ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

17584 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6686 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ?ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:umashankerperiodi , Jaikumar Mariappa | Aug 25, 2017  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು 

ಸಮತೆಯ ಚಿತ್ತ ಸಮವಸ್ತ್ರದತ್ತ.-ಮಂಜುನಾಥ್ ಎ.ಆರ್ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Aug 22, 2017  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

೨೦೧೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂಬ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ೯ನೇತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದನ್ನು ಸದಾಶಿವ ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಗಲೋಟಿಮಠರವರು ಬರೆ

ಬಯಲು ಅಗಸ್ಟ್ 2017e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Aug 21, 2017  | ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ  ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಬಯಲು ಬಳಗದವರು ತಮ್ಮ 60 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿರ

ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಚನೆ - ಮಗುವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಅನುಬಂಧ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation , Jaikumar Mariappa | Aug 16, 2017  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಯತವಾಗಿ  ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ  ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ  ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ನಿಕಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷ

ಫ -ಟಾಕಿಸ್ಜ್ ಜುಲೈ 2017e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Aug 14, 2017  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ಮುದ್ದಿನ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ನಲ್ಮೆಯ ಶಾಲೆ  ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕೆಯ ಪಾಠದ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಲಿದ ಜೀವದ ಶಾಲೆ ||

ಬಯಲು ಜುಲೈ 2017e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Aug 10, 2017  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಉಸುರುವ ಹಸಿ ಹಸಿಯಾದ ಸತ್ಯದ ತುಣುಕು, ಧುತ್ತೆಂದು ಹೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಮಾಯವಾಗುವ ಮಂದಹಾಸದ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು, ನನ್ನೊಳಗನ್ನು ನಾ ಬಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಕೋಶಾ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ -ಶೌರೀಶ್ ಕುದ್ಕುಳಿ, ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Aug 08, 2017  | ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾದದ್ದು.

ಪುಟಗಳು(_e):

ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ