ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

17340 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6658 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಭಾರತದ ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಜ್ ಎಮಿಲಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂಯೋಜನೆ - ನೀನಾ ಕಂಜಿರತ್ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Jan 02, 2017  | ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ತೀರ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಚಿಕೆ 4 -ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Jan 19, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು , ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಚಿಕೆ 4 -ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Jan 19, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು , ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್-(ಸಂಚಿಕೆ 2)e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Jul 24, 2015  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ವಿಷಯನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ.

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ -ನವೀನ ಕಲಿಕಾ ಬೋಧನೆ ವಿಧಾನಗಳುe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Jan 09, 2015  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಬೇಕೆಂಬುದು ‍ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಪಾದ್ಯಾಯರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ರ

ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Hemen Dutta | Jan 12, 2018  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸ್ವಯಂ-ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ  ಯಾರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯೆಕಲಿಯುವುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶನದ ಹುಡುಕಾಟ- ಉಷಾ ಮುಕುಂದಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Jan 01, 2018  | ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು, ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಕ್ಷಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.- ಗ್ರಹಾಂ ಗ್ರೀನ್

ಪುಟಗಳು(_e):

ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ