ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

19031 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7427 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ - ಪೆರಿಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Jan 24, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತೀ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುವವರು ವಿರಳವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನುಭವ.

ಭಾರತದ ಶಿಶುವಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೆಜ್ ಎಮಿಲಿಯಾ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸಂಯೋಜನೆ - ನೀನಾ ಕಂಜಿರತ್ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Jan 02, 2017  | ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
೨೦೦೦ನೇ ಇಸವಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣವು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ತೀರ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಚಿಕೆ 4 -ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Jan 19, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು , ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಚಿಕೆ 4 -ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Jan 19, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು , ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆಡಳಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅಗತ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್-(ಸಂಚಿಕೆ 2)e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University | Jul 24, 2015  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ವಿಷಯನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಹೊರತರುತ್ತಿದೆ.

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ -ನವೀನ ಕಲಿಕಾ ಬೋಧನೆ ವಿಧಾನಗಳುe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Jan 09, 2015  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಬೇಕೆಂಬುದು ‍ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಪಾದ್ಯಾಯರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ರ

ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Hemen Dutta | Jan 12, 2018  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸ್ವಯಂ-ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ  ಯಾರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯೆಕಲಿಯುವುದು.

ಪುಟಗಳು(_e):

ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ