ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

18461 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7223 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಡತಡೆಗಳು - ಅನ್ನಿ ಜಾನ್ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Mar 29, 2017  | ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿತ್ತು, ಎಸ್ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ತಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವೂ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾವೇಶಿತ್ವ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಿಕೆ - ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳುಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Mar 20, 2017  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಬಹುತೇಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ
ಪರೀಕ್ಷೆ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Mar 16, 2017  | ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಭಯಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುವ ಮಾತು.
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ !ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Lalitha Agashe | Mar 13, 2017  | ಗಣಿತ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸರಿ ಮತ್ತುಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಕಲಿಕೆಗೆ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಲಿಯುವುದುe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:TESS India | Mar 03, 2017  | ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಗಣಿತದ ಪದಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳು ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Nabanita Deshmukh | Feb 27, 2017  | ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು, ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಹಳ್ಳಿಯ  ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ  ನಗರದ  ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆಯೇ?

ಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸುವವರಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರುe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:TESS India | Feb 23, 2017  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ನೀವು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವವರಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮುಂದಾಳತ್

ಪುಟಗಳು(_e):

ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ