ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

18488 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7228 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ 2017ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing | Jun 05, 2017  | ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ಜೂ.5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಭೂಮಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (NAEP)ನನ್ನ ಅನುಭವಗಳುಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing | ಮೇ 30, 2017  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದುಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:PAVANKUMAR KULKARNI | ಮೇ 11, 2017  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು , ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

" ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನಗೇನಾದರೂ  ಕಲಿಸಿ  ನಾನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಉತ್ತಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕೆಲಸ (ಅಸೈನ್ ಮೆಂಟ್) ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ 10 ವಿಷಯಗಳುಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Dr. P.V.SATYA RAMESH | ಮೇ 09, 2017  | ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ , ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಕೇಳುವ ನಿಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸದಂತೆ ಅಲ್ಲ .

 

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ-ಇಂದಿರಾ ವಿಜಯಸಿಂಹಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Indira Vijaysimha | ಮೇ 03, 2017  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಸಮಾವೇಶಿಯೇ?ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:AJABUL BISWAS | ಮೇ 02, 2017  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

"ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ  ಕೊಳಕು, ನನ್ನ ಊರು ಕುಗ್ರಾಮ.

ಕೂಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲವಿದೆಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing | Apr 28, 2017  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಕೂಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲವಿದೆ

ಪುಟಗಳು(_e):

ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ