ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

19031 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7427 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ - ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕ್ಕು -ಅನಿತಾ ಕುರುಪ್ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Oct 15, 2018  | ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 
ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಂ.1 ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Common Resources | Sep 06, 2018  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಶಿಕ್ಷಣ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಾಗಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ ಜಿ ವಿವಿಯ ಡಾ. ಇಂದಿರಾ ಜಯಸಿಂಹ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.
ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ೩೦ ವಿಧದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing | Jul 10, 2018  | ಭಾಷೆ, ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ೩೦ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿದೆ,

ಬಯಲು ಏಪ್ರಿಲ್ 2018e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation | Jul 03, 2018  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ವಸ್ತು ವಿಷಯ ವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು  ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ -1ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:TeacherPlus | Jul 02, 2018  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ಆಟದ ಮೈದಾನವು ಅಪಾಯರಹಿತ  ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಆಧಾರಿತ ಹಕ್ಕುಗಳು -ಮೀನಾ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Jun 05, 2018  | ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 
ಸೃಜನಶೀಲತೆ: ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಲೆಯ ಪಾತ್ರ -ಆಶಾ ಸಿಂಗ್ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve | Jun 04, 2018  | ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 
 ಕಲೆಯು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬುನಾದಿ

ಪುಟಗಳು(_e):

ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ