ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು

ನಾವು ಒಂದು  ಹಳೆಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬಲೂನ್ ಬಳಸಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯೋಪಯುಕ್ತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು 

ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಕೀಟ ಮಾಡೋಣ. ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ರಟ್ಟು ಕಾಗದ, ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ . ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ , ಲಭ್ಯವಿರುವ

ಶಾಂತಿಪಕ್ಷಿ:ಈ ಬಿಳಿ ಪಾರಿವಾಳ ಶಾಂತಿಅದ್ಭುತ ಸಂಕೇತ . ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ 3 ಡಿ ಮಾದರಿ

ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ 2010 ರಂದು ಹೊರತಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ- ಗುರುವಂದನ ದಿಂದ  ಆಯ್ದ ಲೇಖನ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಆಭಾರ ಮನ್ನಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

 

ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ 2010 ರಂದು ಹೊರತಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ- ಗುರುವಂದನ ದಿಂದ  ಆಯ್ದ ಲೇಖನ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಆಭಾರ ಮನ್ನಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆ 2010 ರಂದು ಹೊರತಂದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ- ಗುರುವಂದನ ದಿಂದ  ಆಯ್ದ ಲೇಖನ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ ಆಭಾರ ಮನ್ನಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ

ಯುದ್ಧದ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ  ಬಯಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು.

ಕಲೆ ಎಂಬುದು ಉಪವಿಷಯವಲ್ಲ,ಅದು ಜೀವನದ  ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಅಂಗಭಾಗ

ಪುಟಗಳು(_e):

17804 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6718 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು