ಶಿಕ್ಷಕಾಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸ್ವಯಂ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು.. ಸಮಾವೇಶನದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗ - ಸರಳಾ ಮೋಹನ ರಾಜ್

 
I. ದುಡಿವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಜ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು 
 

ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ ಜೀವಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿವರಿಸುವುದು

 ಜೂ.5 ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಭೂಮಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ. 1972ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜೂ.5ನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದರ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ರೂಢಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ನೆವದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು?

ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಕೇಳುವ ನಿಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸದಂತೆ ಅಲ್ಲ .

 

ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು(ಅಸೈನ್ ಮೆಂಟ್) ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

 

1. ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಹೊಸ ತಂಡವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ, ನಾನು ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಿಯಮವು ಏನೆಂದರೆ  ನಾನು ಹಾಜರಾತಿ ಕರೆಯುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಬೇಕು.

 

"ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆ  ಕೊಳಕು, ನನ್ನ ಊರು ಕುಗ್ರಾಮ. ನನ್ನನ್ನು ಆ ಉರಿನವನೆಂದೇ  ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.  ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಲು ಕಷ್ಟದಿಂದ ನನಗೆ ಊಟ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ  ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗ, ನೈಜತೆ  ನನಗೆ ರಾಚುತ್ತದೆ.

ಕೂಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲವಿದೆ

ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದಿಂದ  ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆಡುತ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ.  ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಡನಾಟ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ದಾಯಕ. ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ,ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗು ಅರ್ಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಕಲಿಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ / ಅರ್ಥ ರಚನಾತ್ಮಕವಾದ ನೋಟವು ಗುಂಪು ಅಭ್ಯಾಸ, ಅದರ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ವರದಿ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆರಾವಳಿಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಗುಡ್ಡಗಳ ನಡುವೆ ಹಾವಿನ ರೀತಿ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಶೇ? ಸನ್ನೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಮುವತ್ತಕು ಹೆಚ್ಚು ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ ಭವರಿ. ಹೀಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಭವರಿಯ ಕನಸಿನ ಭ್ರಮಣ ಎಂಬ ಲೇಖನ . ತರತಮ ಭಾವವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ.

ಮಕ್ಕಳ ಕುತೂಹಲದ ಚಿಗುರನ್ನು ಚಿವುಟದೇ ಬಿಟ್ಟರೇ, ತರ್ಕಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಲು ಅವಕಾಶಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮಲಾ ಮುಕುಂದರವರು ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡಿರುವ ತರ್ಕಗಳನ್ನು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕು-ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ಶಾಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು, ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬಾರದು.

ಪುಟಗಳು(_e):

18468 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7227 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು