ಇತರೆ

ಬಯಲು ಮೇ 2015 ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಣ್ಣನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

 ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ,ಸಿದ್ಧವಾಗಲು,ಭಾಗವಹಿಸಲುಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಟ  ನಿರೂಪಣೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಾಳತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಸುಗಮ ಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

 ಮಕ್ಕಳು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ,ಸಿದ್ಧವಾಗಲು,ಭಾಗವಹಿಸಲುಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಟ  ನಿರೂಪಣೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದಾಳತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಸುಗಮ ಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಮ್ತತ್ತು ವಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ

ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಸರಿ ಎಂದು ಅನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕೆ ಎಂಬ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸದಾ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯದೆ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನುಕೆಲವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಕೆಲಸವೆ ತಾವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

  ಕಲಿಕಾ ಖಾತರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ಎಲ್.ಜಿ.ಪಿ.) ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು 2003 ರಿಂದ 2008ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ವಿಶಾಲ ಪರಿಧಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕಾನಿರ್ಧರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಗೆ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟ್ಟು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ ಲೇಖನದ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ.

ಹೊಸ ವರುಷಕೆ ಹೊಸ ಲೇಖನ ಹೊಸತು ಹೊಸತು ತಂದಿದೆ.- ಬಯಲು ಜನವರಿ 2015

ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಧಾರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸತತ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು  ದೇಶದುದ್ದಗಲ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದು ಒಂದು ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ‘ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್’, ‘ಸಮ್ಮೇಟಿವ್’ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ದೇಶದ ದೂರ ದೂರದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವರೆ ತಾನೇ ಫಲಪ್ರದಗೊಳಿಸುವವರು.   ಹಲವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಂತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ- ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಲಾಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ.ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ,ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ  ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

 ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು  ಅದು ಏನೇನು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ.ಈ ಅಭ್ಯಾಸಪತ್ರವು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವುಗಳ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಫಂದಿಸಲು  ಅವುಗಳೊಡನೆ ಒಡನಾಡುವಾಗ  ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪುಟಗಳು(_e):

18111 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6936 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು