ಇತರೆ

ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಬಹು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರ್ ಎಂ.ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಭಾರತ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು .ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಇವರು ತಾವು  ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೀವಾನರಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಣಸು ಕಂಡವರು ಹಾಗು ಅದರ ಸ್ಥಾಫನೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರದಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (ಅಸರ್-ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಿಪೋಟ್ರ್ಸ್– ಎಎಸ್‍ಇಆರ್) ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ಎತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಔಪಚಾರಿಕ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಪರಿಸರದ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಹಜ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಆಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ (2-ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3-ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ). ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಒಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬಹುದು, ವರ್ಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಗುವು ಮನದಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.ಇಂತಹ ಆಕೃತಿಗಳ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಮಗು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 

ಒಂದು ಚದರ ಕಾಗದ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಘನ ಷಣ್ಮುಖಾಕೃತಿ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡುಪಿರಿಮಿಡ್ಡುಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಕುಳಿತಿರುವಂತಿವೆ.ತ್ರಿಕೋನಾಕೃತಿಯ ಪಿರಿಮಿಡ್ಡಿನ ತಳವು ತ್ರಿಕೋನ ಪಿರಮಿಡ್ ನ ತಳವು ತ್ರಿಕೋನಗಳ ಒಂದು ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಸಮಬಾಹು ತ್ರಿಕೋನಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ..

ಈ ತಿಂಗಳ ಬಯಲು ಸಂಚಿಕೆಯ  ವಿಷಯ "ಬಿತ್ತನೆ" ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ  ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿ  ಅದನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ವಸ್ತು ವಿಷಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬುತ್ತಿ ಮೇ 2015 ಸಂಚಿಕೆ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಪುಟಗಳು(_e):

18111 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6936 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು