ಇತರೆ

ಪರಿಚಯ

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ  ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜಲ ಗೋಳ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಾಗರಗೋಳ ಇದರ ಒಂದು ಆಂಶ. ಸಾಗರ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ? ಬನ್ನಿ ಈ ಧ್ವನಿನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿರಿ.

MORAL EDUCATION

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is being disappeared from our curriculum as it is must for the source of molding character of the child,the principle of education should be in a such manner under which the pupils must effectively tern their mind toward the positivism.
in this efforts the moralities of lessons plays an important role.so this should effectively be included in the forth coming syllabic.

MORAL EDUCATION

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is being disappeared from our curriculum as it is must for the source of molding character of the child,the principle of education should be in a such manner under which the pupils must effectively tern their mind toward the positivism.
in this efforts the moralities of lessons plays an important role.so this should effectively be included in the forth coming syllabic.

MORAL EDUCATION

ಕೊಡುಗೆ: SSPATIL@59 | Aug 18, 2016

THE trends of today's education has been changed in to a new one but the moral education is being disappeared from our curriculum as it is must for the source of molding character of the child,the principle of education should be in a such manner under which the pupils must effectively tern their mind toward the positivism.
in this efforts the moralities of lessons plays an important role.so this should effectively be included in the forth coming syllabic.

ಪ್ರಥಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಶ್ರವ್ಯ ಪುಸ್ತಕ (audio book ) ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕಮಲಾ ಅತ್ತೆಯ ಮಗು : ಭಾಷಾಂತರ ಕಾರರು:ಶಾಲಿನಿ ಜೈಕುಮಾರ್, ಮೂಲ ಕಥೆ 'काकूचं बाळ', ಮರಾಠಿ, ಹಂತ 2 ಮಾಧುರಿ ಪುರಂದರೆ

1)  ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು  ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತರಗತಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ  ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದಾದರೆ, ಅದು ಇಂಥ ಇತರ ಶಿಕ್ಷಕರೂ  ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಪದ್ದತಿ ಇದೆ. ಪಂಚತಂತ್ರ ಹಿತೋಪದೇಶ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಲಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಚಿಸಿರುವ  ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಶೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ.

ನಡೆದಾಡುವ ಹಂಸ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸೃಜನಶೀಲ ಆಟಿಕೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಕಪ್,ಗೋಲಿ, ಅಂಟು, ಕತ್ತರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಕಟ್ಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಗದದ ಕಪ್ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ತಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಇದು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ದಪ್ಪ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಪ್ ಅಂಚು ಕತ್ತರಿಸಿ. ಕಪ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಪದರಗಳು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಒಂದರಂತೆ  ಇರುತ್ತದೆ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ .

ಪುಟಗಳು(_e):

19439 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7743 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು