ಇತರೆ

ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಯ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಭಾಷೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಭಾಷೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನದ ಇಂಗಿತವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಇವೆ.

ಡುಮ್ಮ ರಾಜ ಒಂದು ಸಣಕಲು ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ದ . ಒಂದುದಿನ ಇಬ್ಬರೂ  ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು.

ಮಕ್ಕಳ ಕುತೂಹಲದ ಚಿಗುರನ್ನು ಚಿವುಟದೇ ಬಿಟ್ಟರೇ, ತರ್ಕಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಮನಸ್ಸು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಲು ಅವಕಾಶಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮಲಾ ಮುಕುಂದರವರು ಬರೆದಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಡಿರುವ ತರ್ಕಗಳನ್ನು, ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕು-ತಪ್ಪಿಸಬಾರದು. ಶಾಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು, ಹೇಗೆ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಕೂಲಿಸಬೇಕೆ ಹೊರತು, ಇಷ್ಟೇ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬಾರದು.

" ನೀವು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನನಗೇನಾದರೂ  ಕಲಿಸಿ  ನಾನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ  ನಾನು  ಚೆನ್ನಾಗಿ  ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ",  ಎಂದು ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.


 

 

"   ಈ ಮಾತಿನ ಜೀವಂತ  ನಿದರ್ಶನ ಇಲ್ಲಿದೆ  

 ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ಮುಂಗಡಪತ್ರ ವನ್ನು ಸದನದ ಮುಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶದ ಬಜೆಟ್ ಎಂಬುದು ದೇಶದ ರಾಜಾದಾಯದ (ರೆವೆನ್ಯೂ) ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಖರ್ಚು ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಮುಂಗಡಪತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಯೋಜನೆ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಾಂಗ  ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ  ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ದೊರಕುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು  ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

'ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UNESCO ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ  ಕೊಡಲಾದ “ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ” ಎಂಬ ಲೇಖನದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು  ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮುರಳೀಧರ ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ಅದರ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುರಿಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ  ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್  ಮಂಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ರ ( ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್)ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಅನುಭವಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬದುಕುವ ಹಾಗೂ ನಾವೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ತರಗಳನ್ನು ಅತಿ ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡಲು ಸಿಕ್ಕ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವಿದು. ಶಾಲೆ, ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಆಳವಾಗಿ ಅರಿಯಲು ವರ್ಷ ವರ್ಷ  ಗಳೇ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯಲು ತುಂಬಾ ಸಮಯವೇ ಹಿಡಿಯಿತು. ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ನಡಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರದ ನಂತರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಳಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಪತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು  ಹೇಗೆ ರಚಿಸ ಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ದೃಶ್ಯನಿರೂಪಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ತಾವು ನೀಡುವ ಜ್ಯಾಮಿತಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರಮೇಯ ಗಳ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಇಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕೃಪೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು   ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ   ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೆರವಿನ ಕಲಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ    ಪ್ಲೇಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು .ವೀಡಿಯೊಗಳು

"ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಭೂಮಿಯು ಹಲವು ಪಟ್ಟು

ಪುಟಗಳು(_e):

18110 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6936 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು