ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೀವು ಕೇಳುವ ನಿಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ  ಕೆಲಸದಂತೆ ಅಲ್ಲ .

 

ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು(ಅಸೈನ್ ಮೆಂಟ್) ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

 

1. ಯಾವುದೇ ನಿಯೋಜಿತ ಕೆಲಸವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

 

ಮಕ್ಕಳು ಸುಂದರ  ನಿಸರ್ಗವನ್ನು  ಗಮನಿಸಿ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿ / ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ(Nature Conservation Foundation ) ಅವರು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತವಾದ ಲೇಖನ:

 ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಪುಟ್ಟ ನೀಲಿ ಚುಕ್ಕೆ.  ಇದೇ ಅದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನೆಲೆವೀಡು. ಇವರೆಲ್ಲಾ ನಾವೇ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ,ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ, ನೀವು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಬಾಳಿ ಜೀವನ ಸವೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ, ಮೂಲಭೂತ ಘಟಕ ರಸಾಯನಿಕವಸ್ತುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದು  ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅಣುಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ- ಈ ಸಾಧನದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತವೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳೂ, ತಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದಲೇ ಸಂವಹನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ಆನೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದಲು ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೂಚನೆಗಳೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿವೆ; ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಥವ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಗಿಡಮರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ- ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಹೊರಾಂಗಣವು , ಮಕ್ಕಳು ತಲ್ಲೀನತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ತರಗತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಸರ್ಗದ ಕರೆ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು , ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿ.

ಗಿಡಮರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ- ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಹೊರಾಂಗಣವು , ಮಕ್ಕಳು ತಲ್ಲೀನತೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ತರಗತಿಯಾಗಿ ರೂಪಾಂತರವಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಸರ್ಗದ ಕರೆ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು , ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ವಿಸ್ಮಯ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸರಣಿ.

೧.    ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಘಳಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕರಾಗುವವರೆಗೂ (ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರವೂ), ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ - ನಮ್ಮ ದೇಹವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಯಸ್ಕರಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದ್ದ ಮೂಳೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೂಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೌದು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ೩೦೦ ಮೂಳೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೨೦೬ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ! ಉಳಿದ ಮೂಳೆಗಳೇನಾದವು ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ; ಅವುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ?

ಪುಟಗಳು(_e):

18812 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7333 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು