Stand still

ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಲನ ನಿಶ್ಚಲವಾದರೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ತೆರಳಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣುಗಳ ರುಚಿಕರ ಜೇನು ಬೆರತ ಸಲಾಡ್‌ನ್ನು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸವಿದು ಹಾಗೇ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಜಾರಿದೆ. ನಿದಿರೆ ಆವರಿಸಿದುದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ!!!! ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ದೆ... ಆಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಏನೋ? ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಜ್ಜುತ್ತಾ ಎದ್ದು ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಕಂಡಂತಾಯಿತು! ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ... ರವಿಕಿರಣ ಭೂಮಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಿಂತಂತೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ.

18624 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7275 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು