ಸಮವಸ್ತ್ರ

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ  ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಬಯಲು ಬಳಗದವರು ತಮ್ಮ 60 ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.ಓದಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ.

೨೦೧೪ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಮಿತಿ ಕನ್ನಡ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂಬ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ೯ನೇತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಮನಃ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇದನ್ನು ಸದಾಶಿವ ಜಂಬಯ್ಯ ನಾಗಲೋಟಿಮಠರವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪಾಠವು ’ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು, ತಡವಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮಗುವನ್ನು ಬಡಿದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಂದು ಕಡೆ, ಮಗು ತನ್ನ ಸಮವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ಮೈಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬಡತನದ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಮಗು, ಆ ಮಗುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಮುಂದೆ ತಾನೇ ಸ್ವ-ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ’.

18600 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7269 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು