ಸಂಶೋಧನೆ

ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಅಂದಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೂ ಆಕರ ಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಡಗಿನ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಬಂದದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಅವುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಅವುಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ?

ಡಾ. ಸತೀಶ್ ಖುರಾನಾ, ಲ್ಯೂವೆನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ

ಲೇಖನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

   

 ದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಯುಗ.ನೀವೇ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ,ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ.ಮತ್ತು ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಕೊಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಜನರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮಕ್ಕಳ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗವಾದ ಲಂಬಾಣಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನವರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.

18450 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7211 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು