ಆನಂದ.rote education

ಕಿಟ್ಟಿಯ ರಟ್ಟಿನ ವಿಮಾನ -ಇದೊಂದು ಸರಳ ನೇರ ಹಾಗು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರಚಲಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನದ ಹಾಗು ಪದ್ಧತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯ ವಿಮರ್ಶೆಯಾಗಿದೆ.ನೀರಸ ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತರಂಗದ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಅಮಿತ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಕಲಿಕೆಯು ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಅಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಜೈಕುಮಾರ್ ಮರಿಯಪ್ಪ

18456 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7218 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು