ಈ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಕುಡುಗೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಡೆ ತಡೆ ದಾಟಿ

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ,ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿ ,ಶ್ರಮ ಪಡಲು ಹೆದರದ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು.ಅಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ರೂಪಿಸಬೇಕು.ಗಡ್ಡದ ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನೆಲಯೂರಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ರೂವಾರಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ.

ಕಾಶಿಬಾಯಿ.ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ತುಂಟಮಕ್ಕಳು. ಶಾಲೆಗೊಂದು  ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲದೆ ಸಮುದಾಯಭವನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇವರು ಎದುರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಚಕ್ಕರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದದ್ದು . ಎರಡನೆಯದು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೃಭಾ಼ಷೆ ಲಂಬಾಣಿಯಾದರೆ ಬೋಧನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಕನ್ನಡವಾಗಿದ್ದದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ  ಇದನ್ನು ಕಾಶಿ ಬಾಯಿ ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದರು ನೋಡಿ.

19524 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7758 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು