ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಮೋಜಿನದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು

ಮಕ್ಕಳುಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ  ಮಾಡಿದಾಗ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಂ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ, ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ವಿನೋದಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಲು 10 ವಿಧಾನಗಳಿವೆ!

 
ಗಮನಿಸಿ: ಸರಿಯಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪಿಪಿಟಿ ಫೈಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್  ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.
ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: kn-ppt-oth-homework-sriparna.pptx

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

Bheemareddy's picture

super ideas thank you

18904 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7392 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು