ಬಯಲು ಫೆಬ್ರವರಿ ೨೦೧೩

Description: 
ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಂಜಿ ಫೌಂಡೇಷನ್ನಿನ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಯಲು ಮ್ಯಾಗಜೀನ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಗರಿಗೆದರಿದೆ.ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಶಾಲ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 15 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವಂತೆ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಬಯಲು(open space ) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ.
19198 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7451 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು