ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು

ಹೊಸ ವರ್ಷ 2015 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎರಡು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎರಡು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗ್ರಹ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳಿವೆ.ಬಿಡದೆ ನೋಡಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

 

Date: 
ಸೋಮವಾರ, January 5, 2015 - 10:15am
18448 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7204 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು