ಪರಿಸರದ ಪಾಠ ಹೇಳುವ ಬಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ರು

 ನಿಸರ್ಗವೇ ಗುರು. ನಿಸರ್ಗದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತಮ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ.

 

Date: 
ಮಂಗಳವಾರ, September 29, 2015 - 11:45am
Source: 
‍Face book
18449 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7204 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು