ಕೋಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸ್ಫರ್ಧೆ-2014

 

೫ ರಿಂದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿ.

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ೦೫ ೨೦೧೪  ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

 

Google India Code to Learn Contest for 5th to 10th Graders

Google presents the 2014 edition of Code to Learn contest. We welcome students from classes 5 to 10 to show off their programming skills

Think of a story, a game, a music show, a cartoon or a completely different project - ‘Your creativity is the limit’.

Create it using Scratch - a fun programming language created by the MIT Media Lab.

Students from classes 7 to 10 can also use MIT App Inventor, Javascript or Python to create their project.

You have up to 05-September-2014 to create your project.

Submit it on this website.

Win cool prizes.

To Register , go to

https://sites.google.com/site/indiacode2learn/

Date: 
ಬುಧವಾರ, July 16, 2014 - 2:15pm
Source: 
https://sites.google.com/site/indiacode2learn/
19305 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7714 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು