ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ -ನವೀನ ಕಲಿಕಾ ಬೋಧನೆ ವಿಧಾನಗಳು

ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸ ಬೇಕೆಂಬುದು ‍ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲರ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಪಾದ್ಯಾಯರು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಯಶಸ್ವಿ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಇಳಿನಕಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: apu_13_5666_lc_innovative_issue_in_kannada.pdf
18488 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7228 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು