ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

18488 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7228 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ರೋಗಪ್ರತಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Kannada |  Dec 28, 2017 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಪ್ರತಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸಹವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳ ಧಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ

ಚುಸ್ಕಿತ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  ಮೇ 27, 2014 ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಲಡಾಖ್ ನ ಹಳ್ಳಿಯ ನೈಜ ಘಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತ ಕಥೆ

.

ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೊಠಡಿ - ಬಾಹ್ಯ ಆಧಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ -ರೀನಾ ರ‍್ಯಾಲ್ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Learning Curve |  Dec 20, 2017 ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 
ಆಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Arvind Gupta |  Dec 04, 2017 ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾಷೆ, ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಇದು ಪಿ ಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಅರವಿಂದ್ ಗುಪ್ತ  ಅವರ ಟಾಯ್ಸ್ ಕೃತಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ.ಇದರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಸದ ರಾಶಿಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Mariappa |  Nov 29, 2017 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
ಪಾದರಸ ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Mariappa |  Nov 30, 2017 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸರಳ ಪಾದರಸ ವಾಯು ಭಾರ ಮಾಪಕ: ಆ ದಿನಗಳು!

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳವಿಲೀನಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:I Wonder |  Nov 27, 2017 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ , ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ