ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

19301 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7712 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ನೋಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ ೨೦೧೮ ಜನವರಿ-೩೧ ರ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ! -ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ,ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Jan 08, 2018 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 
ಮಾನವನ ಮೆದುಳು.ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Jan 05, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾನವನ ಮೆದುಳು.ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Jan 05, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಒಂದೆಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  Jan 03, 2018 ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕುಶಲತೆಗಳು

ಒಂದೆಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  Jan 03, 2018 ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕುಶಲತೆಗಳು

ಥಂಬಲೀನ-ಕನ್ನಡ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಗಳುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Dec 08, 2017 ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಲನಾಡ ಸಿರಿ ಕುವೆಂಪುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Dec 29, 2017 ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು, ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕವಿ  ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ಅವರು(ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ) ಇಂದಿನ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ 113 ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ