ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

18048 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6931 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಮಾನವನ ಮೆದುಳು.ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Jan 05, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಾನವನ ಮೆದುಳು.ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Jan 05, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಒಂದೆಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  Jan 03, 2018 ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕುಶಲತೆಗಳು

ಒಂದೆಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೋe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  Jan 03, 2018 ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

 ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಕುಶಲತೆಗಳು

ಥಂಬಲೀನ-ಕನ್ನಡ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆಗಳುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Dec 08, 2017 ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಲನಾಡ ಸಿರಿ ಕುವೆಂಪುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Dec 29, 2017 ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು, ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಕನ್ನಡದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಕವಿ  ಶ್ರೀ ಕುವೆಂಪು ಅವರು(ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ) ಇಂದಿನ ಗೂಗಲ್ ಡೂಡಲ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅವರ 113 ನೆಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ

ರೋಗಪ್ರತಿರೋಧಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Jaikumar Kannada |  Dec 28, 2017 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಪ್ರತಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಸಹವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಸ್ರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳ ಧಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ