ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

19301 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7712 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಚಿಂವ್ ಚಿಂವ್ ಟಪಕ್ ಟಪಕ್e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Pratham Books |  Dec 21, 2017 ಕಲೆ ಮತ್ತು ಮಾನವಿಕಗಳು, ಭಾಷೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸುತ್ತಲೂ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತಾಳ ಹಾಕುವಾಗ ಚಿಂವ್, ಚಿಂವ್, ಚಿಂವ್ ಅಂತ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಕೂಗುತ್ತವೆ.


ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳುದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Feb 15, 2018 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

  ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದಿನೇದಿನೇ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ  ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ  ಆಕರಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂದನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ.

ನಿಧಾನ ಕಲಿಯುವವರೋ ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರೋ- ಶಿಮ್ಮಿ ಶರ್ಮಾಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Shimmi Sharma |  Feb 14, 2018 ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ನಿಧಾನ ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿ ಅಷ್ಟೆ. ನಿಧಾನವಾದರೂ ನಿಶ್ಚಯ ನಿರತವಾಗಿ ಓಡಿದರೆ ಸ್ಫರ್ಧೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲವೆ?

ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು? ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Yasmin Jayathirtha |  Feb 12, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ನಾವು ಆಣ್ವಿಕ ಪಾರಸ್ಪರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸರಳ ಯಂತ್ರಗಳುಪಾಠ ಯೋಜನೆ | ಕೊಡುಗೆ:Chitra Venkatraman |  Feb 06, 2018 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇನೋ 'ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಅವರು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇವಳೂ ಒಬ್ಬಳು-ಗುಂಡಪ್ಪ ಕಾಟೀಕರಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji Foundation |  Feb 05, 2018 ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು , ಇತರೆ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ ಕರೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Feb 02, 2018 ಭಾಷೆ, ಸಮಾಜ ಪಾಠಗಳು | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ: ಇದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ವಿಡಿಯೋ 

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ