ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

16850 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
6609 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಪುಟಾಣಿಗಳ ರಾಗಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University |  Jan 30, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು  | 1 Like

ರಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ - ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ವಾಗಿವೆ -ಆದರೆ  ಇದು ನಗರದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ  ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ!

ಎಲ್ಇಡಿ ಟಾರ್ಚ್ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:Arvind Gupta |  Jan 23, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಇಂದು ನಾವು ಎಲ್ಇಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಟಾರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ.

ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:TESS India |  Jan 22, 2018 ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಮ್ಮ ರೇಖಾಗಣಿತದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:TESS India |  Jan 22, 2018 ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಮ್ಮ ರೇಖಾಗಣಿತದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಿಕೆಯ ಬಳಕೆ: ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಗಣಿತದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ | ಕೊಡುಗೆ:TESS India |  Jan 22, 2018 ಭಾಷೆ, ಗಣಿತ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಮ್ಮ ರೇಖಾಗಣಿತದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಸಂಚಿಕೆ ೩e-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University |  Jan 18, 2018 ಭಾಷೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಶಾಲೆಯು ಸಮಾಜದ ಸೂಕ್ಶ್ಮ ಪ್ರತಿರೂಪ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ

ಇಂಗಾಲದ (ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ) ಆಕ್ಸೈಡ್‍ಗಳು -ಡಾ. ಜಗನ್ನಾಥ ಉಮಾಪತಿ ಡೆಂಗಿ ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Worth Sharing |  Jan 16, 2018 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
 

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ