ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

19301 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7712 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ (Pollinaiton) ಕಾರ್ಯ ಪತ್ರ | ಕೊಡುಗೆ:ಪ್ರಶಾಂತ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರ |  Apr 28, 2020 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ , ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಣುವ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ. ಈ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ್ದು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆ | ಕೊಡುಗೆ:PRASHANT AKKASALIGAR |  Jul 26, 2019 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಸುಲಭಾವದ ಕಲಿಕೆ.

ಜೀವಿಪರಿಸರದ ರಾಸಾಯನಿಕತೆ -ನಿಸರ್ಗದ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University |  Dec 05, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳು  | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ನೀರು ಎಂಬ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಣುಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:Yasmin Jayathirtha |  Nov 27, 2018 ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ , ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 1 Like
ನೀರು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಸ್ತು.
‘ಐ ವಂಡರ್...'ಆರಂಭಿಕ ಸಂಚಿಕೆe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Azim Premji University |  Oct 08, 2018 ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು

‘ಐ ವಂಡರ್’ ವಿಜ್ಞಾ

’ಜ್ವಾಲಾ ಸವಾಲಿನೊಂದಿಗೆ’ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲದ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವುದು-ರೀತಿಕಾ ಸೂದ್ಲೇಖನಗಳು | ಕೊಡುಗೆ:I Wonder |  Sep 12, 2018 ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ | 0 ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳು
’ಅವನೊಬ್ಬ ಕುತೂಹಲಿ ೧೧ ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ. ಆತ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಹೀಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ . "ಜ್ವಾಲೆಯೆಂದರೆ  ಏನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ?
ಆಟಿಕೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ- ಟಾಯ್ಸ್ಅರವಿಂದ್ ಗುಪ್ತe-ಪುಸ್ತಕ | ಕೊಡುಗೆ:Common Resources |  Sep 11, 2018  | 1 Like

ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  ವಿಜ್ಷಾನದ ಕೈಪಿಡಿ  ಒದಗಿಸಲು ಮಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅರವಿಂದ ಗುಪ್ತ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಬಂಡಾರದಿಂದ ಇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಪುಟಗಳು(_e):

ತರಗತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ