ಈ ಭೂಮಿ ನನ್ನದು-25: ಚಂಡಮಾರುತಗಳು

Download: 25.mp3

ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಹಾಮಾರುತಗಳು ಚಂಡಮಾರುತಗಳು. ಅವು  ಉಂಟಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಚಂಡಮಾರುತಗಳು

ಸಮುದ್ರದ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅವು ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಧ್ವನಿನಿರೂಪಣೆ ಕೇಳಿರಿ.

ಕಾಲಾವಧಿ: 
00 hours 45 mins
18488 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7228 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು