ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆನ್ವೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ

'ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ UNESCO ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನ  ಕೊಡಲಾದ “ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ” ಎಂಬ ಲೇಖನದ ಸಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು  ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮುರಳೀಧರ ರಚಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ . ಅದರ ಕನ್ನಡಾನುವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ:

ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುರಿಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ಬೋಧನೆ  ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೋಕಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್  ಮಂಡಿಸಿದ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಪತ್ರ ( ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್)ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

*  ತಮ್ಮ ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರ ಅನ್ವಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

* ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜ್ಞಾನ  ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗು ಅದನ್ನು ಸತ್ಯಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

* ವಿಜ್ಞಾನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲೊಂದು    ಎಂದು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದು.*

* ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲ, ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಯನ್ನು ಪೋಷಣೆಮಾಡುವುದು.

* 'ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ' ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಅಂದರೆ  - ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆ, ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಭಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು   "ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುರಿತ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸೋರ್ಸ್ಬುಕ್", ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪುಸ್ತಕವು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

* ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು - ಸುತ್ತಲಿರುವ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೆಳಸುವುದು

* ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲಗಳು - ಇಡೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ  ಒಂದು ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. [ಊಹಿತ  ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು, ಎತ್ತುವುದು (ಹೋಲಿಸುವುದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವುದು) ಅಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಮಾಡುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದು, ತನಿಖೆಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ, ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು  ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  (ನಿರ್ಣಯಿಸುವ) ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು, ಊಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು.]

* ಮನೋಭಾವ- ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಳಸುವುದು, ಸಾಕ್ಷ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು, - ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಟೀಕಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವುದು

ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ:

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲ್ಯ·         

ಮಕ್ಕಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದೊಡನೆ ಒಡನಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು, ಬಳಸುವುದು, ಗಮನಿಸುವುದು, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ  ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮಾರ್ಗ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಊಹೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೀಗಾಗ ಬಹುದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಊಹಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗ ಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಗಿನ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ 'ಸಾಕ್ಷಿ' ಮೂಲಕ  ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪಿತ ಸಿದ್ದಾಂತವು  ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಿದ್ದಾಂತವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿವರಣೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂಬ ಗುಣ, ಕಲ್ಪಿತ ಸಿದ್ದಾಂತದ  ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಭವನೀಯ ಕಾರಣ  ಇದ್ದಾಗ ಕಲ್ಪಿತ ಸಿದ್ದಾಂತ ವರದಿಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬಹುದು.·         .

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಸೂಚಕಗಳು

ಸೂಚಕಗಳು ಹೇಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ?

 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

 ಇಂತಹ ಸೂಚಕಗಳು ವಿವರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ  ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.            

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ಬೆಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು  ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾರ್ಯಗಳ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕೌಶಲಗಳನ್ನುಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಳಸಬಹುದು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ  ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚಕಗಳು

ಗಮನಿಸುವುದು

ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ಘಟನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಅನುಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾದ ಘಟನೆಗಳು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು.

ವಿಚಾರಣೆ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು.

ಊಹೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು.

ತಾವೇ ತನಿಖೆಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸ ಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ವಿಚಾರಣೆ  ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಊಹಿಸಿ ಕಲ್ಪಿತ ಉತ್ತರ  ಹೇಳುವುದು

• ಕೆಲವು ತತ್ವ ಅಥವಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶ  ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು.

•ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

• ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು.

• ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನುಮೊದಲೇ ಊಹಿಸುವುದು

• (ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ  ಊಹೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ) ಒಂದು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ಪುರಾವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು.

ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಹೆ ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು

·         ಮಾಹಿತಿ ವಿವಿಧ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದರಿಂದ  ಯಾವುದೋ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು

·         ಮಾಹಿತಿ, ಅಳತೆ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸಿದ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು.

·         ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಹಾಗು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೀಯದ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಂವಹನ

·          ಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ  ಪರಸ್ಪರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು  ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬರಹ ಅಥವಾ

            ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

·         ಬೇರೆಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದು.

·         ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಬರುವುದು.

·          ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಾಫ್, ಕೋಷ್ಟಕಗಳು, ಪಟಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು.

·         ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು.

·         ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ  ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.        

ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು.

• ತನಿಖೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಕರಣ, ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು

• ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಲೋಕನಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಬುದನ್ನು  ಏನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು  ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

• ಯಾವುದನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು  ಅಥವಾ ಹೋಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

• ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ  ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು.

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು.

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ  ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು  ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು

• ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಸುವುದು

• ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸುವುದು.

• ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾಗಗಳು ಜೋಡಣೆ

• ಕೈಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ನಿಖರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.

ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಮಾಡುವುದು

• ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಳತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ  ಸೂಕ್ತ ಅಳತೆಗೋಲನ್ನು ಬಳಸುವುದು.

• ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ  ಮಾಪನಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಸೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.

• ಅಳತೆಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಂಜಸವಾದ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವುದು

• ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಕ್ಕಮಾಡುವುದು

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ

ಸೂಚಕಗಳು

ಪುರಾವೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಸಲು ಇಚ್ಛೆ

• ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೂ  ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು,

• ಇತರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ  ಸರಿಹೊಂದದ ಪುರಾವೆಯನ್ನು  ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು

• ಸರಿಯಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಥವಾ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು.

• ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು

• ಪ್ರತಿ ತೀರ್ಮಾನವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುರಾವೆಗಳು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಸವಾಲಿಗೀಡಾಗಲು ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮನಸ್ಸು (ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿರುವುದು)

• ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿರುವುದು.

• ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಹೋಗುವ  ಮೊದಲ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿಪಡೆಯುವುದು.

• ಸಾಕ್ಷಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು.

• ಬೇರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪುರಾವೆಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿ ನಿರೂಪಿತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದಾಗ ಅರಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಮನಗಾಣುವುದು.

ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆ  ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು(ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ  ಚಿಂತನೆ)

• ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮನಸ್ಸು

•  ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲು ಬಳಸಿರುವಂತಹ ವಿಧಾನಗಳ ಬದಲು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

• ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು  ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವ  ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

• ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸ ಬಹುದಾಗಿತ್ತು   ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವುದು.

• ಯೋಜನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇವಲ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡದೆ, ತನಿಖೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಮರ್ಶಿಸುವುದು

 

ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/resource/2703/unesco-sourcebook-for-science-in-the-primary-school

 

 

18465 ನೊಂದಾಯಿತ ಬಳಕೆದಾರರು
7225 ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು