ಮಾದ್ಯಮಿಕಶಾಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಪರಿಶೋಧಿಸುವುದು

ವಿಜ್ಞಾನವು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ, ಆಲೋಚನೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು, ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುವುದು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವವರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ನಾನು ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅರೆ ನಗರ ಜಿಯಾನ್ಸು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಎಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಲರವ ಇಡೀ ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ನಾನು ಥೀಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾ, ಸೈಕಲ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್, ಸೆಲ್ಲೊ ಟೇಪ್, ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್, ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ, ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡೆ .

ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಗ್ರೇಡ್ 4 ಮತ್ತು 5 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವರನ್ನುಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿಸಿದೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಕೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮುಂದುವರೆದೆವು:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1.1: ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇರುವ ಬೌಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ  ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ತೇಲುವ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು?

ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ, ನೀರು

ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ತೇಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾವು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ  ಹಾಕಿದೆವು ಮತ್ತು ನೀವು ಎನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆವು? ಅವರು ನೀರು, ಬೌಲ್, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ, ತೇಲುವ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಎಂದು ಒಟ್ಟುಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಬೌಲ್ನ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೌಲ್ನ ಮೂಲೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ನಾನು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ? ಅವರು ತುಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಊದಿದರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಸರಿಸಿದರು ಬೌಲ್  ಬಾಗಿಸಿ ತೇಲುವ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೊಗಳಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ, ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ತೇಲುವ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೋರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರು ಮೇಜನ್ನು ಕುಟ್ಟಿದರು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾದದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆಯೇ ತೇಲುವ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಿಸಬೇಕು ? ಎಂದು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3-4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಯೋಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಜಲ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ನೀರಿನ ಚೊಂಬು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಅನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ತೇಲುವ ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಬೌಲ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು  ಮತ್ತು ಅದೇ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಕಲಿಯುವವರು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಮತ್ತು ಮಾಡುವಿಕೆಯ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆ 2: ಬೆಳಗಿದ ಮೋಂಬತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಲೂನ್ ಆದರೆ ಬಲೂನ್ ಒಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತು: ಬಲೂನ್, ಬೆಂಕಿಕಡ್ಡಿ, ಮೋಂಬತ್ತಿ

ನಾವು ಉರಿಯುವ ಮೋಂಬತ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬಲೂನ್ ಊದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದುಕ್ಷಣವೂ ತಡವರಿಸದೇ ಎಲ್ಲರೂ  ಬಲೂನ್ ಪಟ್ಟನೆ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾವು ಬಲೂನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ  ಗಾಳಿ ತುಂಬಿಸಿ ಉರಿಯುವ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದೆವು. ತಕ್ಷಣ ಬಲೂನ್ ಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅನುರಣನ ಧ್ವನಿಯು ಅನುಭವವಾಯಿತು. ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆನು, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಲೂನ್ ಒಡೆಯದಂತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾದರು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಕ್ಷಣ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರು ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ ನಾವು ಬಲೂನ್ ಅನ್ನು ಉರಿಯುವ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರೆ  ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ  ನೋಡೋಣ  ಎಂದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತರಗತಿಯ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ  ಬಲೂನ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತುಂಬಿದರು. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ / ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಲೂನ್ ಸಿಡಿಯುವಿಕೆಯ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ ಧ್ವನಿಯ ಅನುರಣನ ಅವರ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ಅವರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳಕಿನ ಮೇಣದಬತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಲೂನ್ ಹಿಡಿದರೂ ಬಲೂನ್ ಸಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಲಿಂಗ್ವಾಲ್ ಅವರು  ವಿವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿಯು ಬಲೂನ್ನ ಬಾಹ್ಯ  ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಬಲೂನ್ನೊಳಗೆ  ನೀರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಲೂನ್ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತು ಅಥವಾ ಸಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಚಟುವಟಿಕೆಯ ನಂತರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಲೂನ್ನ ಹೊರಗಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ನೀರಿನ ಹನಿಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಲೂನಿನ ಬಾಹ್ಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹನಿ ಬೆವರು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.